xd7
xd6
xd5
xd1
xuat khau
Revolution
 Easy management

Giao lưu bóng đã giữa FC Tranmexco và FC Bê Tông Việt Đức

03/11/2014

(Bản tin Tranmexco) -Ngày 31/10/2014 tại sân bóng nhân tạo Bến xe Mỹ Đình đã diễn ra trận giao lưu bóng đã giữa FC Tranmexco (Công ty cổ phần thương mại Tranmexco) và FC VIỆT ĐỨC (Công ty cổ phần bê tông Việt Đức).

Giao lưu bóng đã giữa FC Tranmexco và FC Bê Tông Việt Trung

03/11/2014

Bản tin Tranmexco) -Ngày 21/10/2014 tại sân bóng nhân tạo Hoàng Gia - Hoàng Minh giám đã diễn ra trận giao lưu bóng đã giữa FC Tranmexco (Công ty cổ phần thương mại Tranmexco) và FC VIỆT TRUNG (Công ty cổ phần bê tông Việt Trung).